Transmisja Mszy Św. na żywo z naszej parafii

w każdą niedzielę o godzinie 10:00

Transmisje dostępne w zakładce „Transmisja” po lewej stronie.

 

 

Żony króla Władysława Jagiełły
Anna Cylejska (1380 – 1416)

            W cyklu artykułów publikowanych na gościnnych łamach Tygodnika Parafialnego, wiele razy pisałem o św. Jadwidze Andegaweńskiej – pierwszej żonie króla Władysława Jagiełły. Zatem postaram się przedstawić sylwetki pozostałych trzech żon króla. Pierwszą z nich była Anna Cylejska (1380 – 20/21 marca 1416).

            Po śmierci Jadwigi, doszło do sporu między elitą rządzących w Krakowie a królem, który twierdził, że owa arystokracja traktowała go wyłącznie jako męża Jadwigi, a nie jako monarchę, tak więc po jej śmierci postanowił wrócić na Litwę. Aby zażegnać konflikt i bardziej przybliżyć Jagiełłę do tronu krakowskiego, znaleziono mu żonę, będącą potomkinią ostatniego Piasta. W sierpniu 1400 roku przybyło do Krakowa poselstwo. Razem z nim pojawił się stryj przyszłej żony, Herman. Kim był wybranka serca Jagiełły?

            To Anna, córka hrabiego cylejskiego, Wilhelma von Cilly i Anny, córki Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej. Po śmierci ojca, gdy jej matka ponownie wyszła za mą za Ulryka, księcia Tecku, razem z nią na tamten dwór przeniosła się i Anna. Wspomniane wyżej poselstwo dotarło do Krakowa, aby doprowadzić do zaręczyn Władysława z Anną, do czego doszło w listopadzie 1400 roku w Bieczu.

            16 lipca następnego roku Anna przybyła do stolicy, lecz do zaślubin nie doszło. Pod pretekstem nauki języka polskiego przez przyszłą królową, ślub odłożono na osiem miesięcy. W swojej Kronice, Jan Długosz inaczej interpretuje tę sytuację: „Król Polski Władysław usiłował bowiem przez jakiś czas uniknąć i zerwać układy małżeńskie, ponieważ dziewica Anna wydała się jemu mało urodziwa. Z tego powodu gniewać się na swoich swatów Iwana z Obichowa i Hinczkę z Rogowa oraz Jana Naszona, że zobaczywszy dziewczynę, powzięli decyzję o małżeństwie”. Uroda Anny musiała być wątpliwa, skoro władca na długo odsunął od siebie rzeczonych posłów, którzy w jego otoczeniu pojawili się dopiero 4 lata później.

Ślub odbył się na Wawelu 29 stycznia 1402 roku, a 5 lutego Anna została ukoronowana na królową Polski. Towarzyszyła ona często swojemu mężowi w tradycyjnych objazdach po kraju. Wydawać się zatem mogło, że związek będzie rozwijał się pomyślnie. Jednak tak się nie stało. W 1407 roku doszło do skandalu: starosta krakowski Klemens z Moskorzewa oskarżył Królową o niewierność i romans z dwoma rycerzami – Jakubem z Kobylan i Mikołajem Chrząstowskim. Pierwszy z nich został uwięziony przez króla, drugi zbiegł za granicę. Wkrótce monarcha ułaskawił oskarżonych, a swój gniew skierował przeciw oskarżycielowi. Nie stało się to bez przyczyny, ponieważ królowa była w ciąży i posądzenie mogło zaważyć na legalności dziecka. 8 kwietnia 1408 roku przyszła na świat córka Jagiełły i Anny Cylejskiej – Jadwiga.

Anna trzymała się z daleka od wydarzeń politycznych, ale w 1422 roku zaangażowała się przygotowanie uroczystości weselnej księżniczki mazowieckiej Cymbarki, siostrzenicy Władysława Jagiełły, która poślubiła księcia Austrii Ernesta Żelaznego, z którego to małżeństwa urodził się Fryderyk III Habsburg, król rzymski i cesarz. W lutym 1416 roku przybył do Lublina, gdzie przebywał wówczas król, poseł z wiadomością, że królowa zasłabła. Drugi poseł wysłany z Krakowa dotarł na Łysą Górę (leży tam opactwo św. Krzyża) z wiadomością, że choroba monarchini się wzmaga. Monarcha zdążył wrócić do stolicy, aby pożegnać się z małżonką, która zmarła 20 lub 21 marca o północy. Jak przekazuje Jan Długosz: „Król pochował ją z należytymi honorami, opłakując boleśnie jej zgon. W kościołach całego Królestwa Polskiego kazał na jej cześć urządzić uroczyste nabożeństwa żałobne. Po pogrzebie, ubrany w czerń, wyjechał z Krakowa, zabierając ze sobą cały dwór”.

Na dworze pozostała ośmioletnia Jadwiga, którą zaopiekowała się Elżbieta Granowska, następna żona Jagiełły. Gdy miała 13 lat, doszło do zaręczyn z młodszym od niej Fryderykiem (ur. 1413 r.), synem elektora branderburskiego. Do małżeństwa mogło dojść wtedy, gdy Jadwiga i Fryderyk osiągnęliby potrzebny prawnie wiek, a korona królewska stałaby się ich udziałem, chyba że Jagielle urodzą się synowie. W 1422 roku Fryderyk przybył do Krakowa, gdzie na dworze wawelskim miał pozostać do zawarcia małżeństwa. Zamierzenia te uległy jednak zniszczeniu, ponieważ z czwartego małżeństwa Jagiełły z Zofią Holszańską urodziło trzech synów: Władysław i dwóch Kazimierzów.

Układ o małżeństwie Fryderyka został rozwiązany. Jadwiga skarżyła się, że nowa macocha nie tylko pozbawiła tronu męża i ją, to nastaje na jej życie. Nie miało to jednak żadnych podstaw, ponieważ dla synów Zofii Jadwiga nie stanowiła żadnego zagrożenia. Rozżalona królowa podupadła na zdrowiu i zmarła 8 grudnia 1431 roku. Pochowano ją w grobie obok matki na Wawelu.

ks. Leszek Chudziński
2023

 

 

 

 


Nowenna Pompejańska

 

Nowenna Pompejańska nazywana jest też nowenną „nie do odparcia”, ponieważ Matka Boża złożyła obietnicę, że każdy, kto przez 54 dni odmówi różaniec, prosząc o konkretną łaskę - otrzyma ją.

Nowenna to dziewięciodniowe nabożeństwo odmawiane zazwyczaj w jednej konkretnej intencji.  Nowenna pompejańska jest specyficzną modlitwą, bo składa się z sześciu nowenn.

Powstała prawdopodobnie w Pompejach i została rozpropagowana przez dominikańskiego tercjarza bł. Bartłomieja Longo. Jako student związał się z ruchem satanistycznym, który dość mocno działał w ośrodkach akademickich. Był zafascynowany okultyzmem i doszedł nawet do wtajemniczenia na poziomie kapłana. Wiele grup studenckich w Neapolu oraz innych ośrodkach w krajach zachodniej Europy podlegało wtedy wpływom ruchów masońskich i satanistycznych.

Błogosławiony Bartłomiej Longo dwa lata trwał w tych praktykach. Przeżywał wielkie ciemności, chciał popełnić samobójstwo. Znajomy katolik umówił go w końcu na spotkanie z księdzem, który przekonał Bartłomieja, że musi powierzyć się Matce Bożej. I rzeczywiście tak uczynił. Wyszedł z ciemności, ale przez cały okres nawrócenia mocno przeżywał swoje odejście od Boga i miał straszne pokusy rozpaczy.

Kiedyś przyjechał do Pompejów, gdzie znajoma prosiła go, by zajął się terenem, który dzierżawiła. Podjął się tego zadania i gdy tam przebywał, nadal przeżywał ogromne ciemności. W pewnym momencie usłyszał słowa: „Jak będziesz się modlił na różańcu i propagował Różaniec, to Ja cię z tego uleczę”. To były słowa Matki Bożej. Zaczął odmawiać Różaniec i odzyskał spokój. W Pompejach odbudował kościół, wybudował sanktuarium Matki Bożej, do którego przywiózł obraz Matki Bożej Różańcowej ze św. Dominikiem. Pewnego dnia przyszła do niego kobieta, która została uzdrowiona za pośrednictwem Matki Bożej. W chorobie usłyszała wskazanie, że powinna modlić się na różańcu przez 54 dni. Pierwsze 27 dni miała prosić o uzdrowienie, a przez kolejne 27 dni miała dziękować. Po 54 dniach została uzdrowiona. Przyszła i opowiedziała o tym Bartłomiejowi. On natomiast zaczął w Pompejach propagować nowennę zwaną dzisiaj pompejańską. Papieże uznali tę nowennę oraz objawienia z nią związane jako prawdziwe ze względu na ogromną skuteczność.

Jak się modlić? Nowenna pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części różańca świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z tajemnicami światła. Przed rozpoczęciem różańca wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.

Odmawiamy modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu) – jeden raz na początku nowenny w danym dniu.

Odmawiamy różaniec – wszystkie 15 tajemnic (do nowenny pompejańskiej można dołączyć również tajemnicę światła). Nie trzeba odmawiać wszystkich tajemnic za jednym razem – modlitwę można podzielić, np. na pory dnia. Po zakończeniu każdej części różańca odmawiamy modlitwy: błagalną bądź dziękczynną.

Modlitwy błagalne (odmawiane pierwsze 27 dni) i dziękczynne (kolejne 27 dni) w Nowennie Pompejańskiej:

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej: Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej: Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Na koniec odmawiamy modlitwę „Pod twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością prosimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami”.

Nowenna Pompejańska jest szkołą modlitwy i należy odmawiać ją codziennie. Jeżeli z jakiegoś powodu ją przerwiemy, należy zacząć od nowa.

Dlaczego 54 dni? Nowenna kojarzona jest z dziewięcioma dniami modlitw. W przypadku Nowenny Pompejańskiej modlitwa trwa 54 dni. Skąd ta różnica? Matka Boża w objawieniu poleciła odmówić trzy nowenny dziękczynne i trzy błagalne. Daje to 6 nowenn po 9 dni, co daje razem 54 dni.

Nowenna Pompejańska dzieli się na dwie części po 27 dni – część błagalną i dziękczynną. Modlitwie towarzyszy przez cały czas jedna intencja.