Chrzest święty

Chrzest dziecka powinien mieć miejsce wkrótce po jego urodzeniu w kościele parafialnym. Jeśli miałby się odbyć w innej parafii potrzebna jest zgoda ks. proboszcza parafii zamieszkania. Zgłosić dziecko do chrztu mogą wyłącznie rodzice. Dziecku można udzielić Sakramentu Chrztu św. kiedy istnieją prawdopodobne przesłanki do tego, że zostanie wychowane w wierze katolickiej. Poniżej podajemy terminy Chrztu świętego. W razie poważnej niedogodności indywidualnie ustalimy inny termin sakramentu.

Rodzice proszeni są o zgłaszanie Chrztu św. w Biurze Parafialnym najlepiej miesiąc przed planowanym terminem, przynosząc ze sobą:

- akt urodzenia dziecka z USC (z numerem PESEL), 

- świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa,

- zaświadczenie dla rodziców chrzestnych od księdza proboszcza swojej parafii.

 

W dniu Chrztu św. prosimy rodziców chrzestnych oraz rodziców o podejście do zakrystii 15 minut przed uroczystością w celu złożenia podpisów w Parafialnej Księdze Chrztów i oddanie kartek od Spowiedzi św.

 


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

W ROKU PAŃSKIM 2020

 

19 stycznia o godzinie 15.00

16 lutego o godzinie 15.00

15 marca o godzinie 15.00

12 kwietnia o godzinie 15.00

10 maja o godzinie 15.00

21 czerwca o godzinie 15.00

19 lipca o godzinie 11.30

16 sierpnia o godzinie 11.30

20 września o godzinie 15.00

18 października o godzinie 15.00

15 listopada o godzinie 15.00

25 grudnia o godzinie 15.00

 

Uwaga:

Rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do udziału w katechezie chrzcielnej

w piątek poprzedzający dzień chrztu św. po Mszy św. o godzinie 18.30.

Wyjątki stanowią następujące katechezy chrzcielne:

·      Katecheza przed Wielkanocą – 3 kwietnia 2020 roku

·      Katecheza przed Bożym Narodzeniem – 11 grudnia 2020 roku