Sakrament Chorych

Sakrament Chorych powinni przyjąć:

  • Chorzy w trakcie trwania poważnej choroby. Udziela się go również przed zabiegiem operacyjnym. Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory po jego przyjęciu powrócił do zdrowia lub gdy stan chorego uległ pogorszeniu.  • Osoby w podeszłym wieku (zwłaszcza podczas Światowego Dnia Chorego, gdy w naszej parafii udzielamy tego sakramentu podczas specjalnego nabożeństwa).  • Chore dzieci mogą przyjąć Sakrament chorych, kiedy posiadają choćby ogólną świadomość dokonujących się czynności.  • Chorym nieprzytomnym udziela się tego sakramentu, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że będąc świadomi, prosiliby o to. Jeżeli nastąpiła śmierć biologiczna sakramentu się nie udziela.


Sakrament Chorych niesie w chorobie łaskę umocnienia w wierze i nadziei oraz uzdrowienie. Troska o chorych, obowiązek niesienia im pomocy również duchowej spoczywa przede wszystkim na rodzinie i krewnych. Powinni oni zadbać oto, aby w poważnej chorobie, która dotknęła kogoś z bliskich zapewnić im możliwość przyjęcia sakramentu chorych i przygotować chorego na spotkanie z Chrystusem.

Chorych przebywających w szpitalu im. Jana Biziela powierzamy opiece ks. kapelana Marcina Scharwerk, który jest dostępny i służy posługą na każde wezwanie pod numerem telefonu komórkowego 510360346. W nagłych przypadkach chorych z parafii, prosimy zgłaszać telefonicznie kapłanom. W każdą 1. sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 udajemy się do chorych z Najświętszym sakramentem. Chorych prosimy zgłaszać w Biurze Parafialnym lub zakrystii.

Przygotowując się na przyjęcie kapłana w domu należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece

  • szklankę wody i łyżeczkę

  • sól i kawałek chleba

  • watę

Podczas sprawowania sakramentu domownicy, sąsiedzi i znajomi gromadzą się przy chorym i wspierają go wspólną modlitwą.