Centrum Ochotników Cierpienia

Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia, zwane Apostolatem Zbawczego Cierpienia założył w 1947 roku włoski kapłan ks. prałat Luigi Novarese, który 11 maja 2013 roku został ogłoszony błogosławionym. Jego główną ideą było głoszenie, iż osoba cierpiąca może być aktywnym ewangelizatorem, a cierpienie można przemienić w służbę.

Członkowie Stowarzyszenia jak wskazywałaby nazwa nie chcą cierpieć, lecz starają się, gdy pojawi się cierpienie (a pojawia się w życiu każdego człowieka) łączyć je przez serce Matki Najświętszej z cierpieniem Pana Jezusa na krzyżu. Ofiarowują je dobremu Bogu wypraszając łaskę miłosierdzia dla siebie, braci, sióstr i Kościoła świętego. Realizują wezwania Matki Bożej z Lourdes i Fatimy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i powołanie przede wszystkim poprzez działalność apostolatów zrzeszonych w tzw. ”Grupach Przewodnich”, które istnieją w parafiach.

Formacja religijna prowadzona w grupach ma na celu podniesienie godności człowieka cierpiącego, dowartościowanie jego życia naznaczonego krzyżem oraz zachęcenie do odważnego i apostolskiego angażowania się w życie społeczne i parafialne.

Zasadniczą cechą wyróżniającą to Stowarzyszenie jest to, że sami chorzy prowadzą działalność dla chorych, przy pomocy zdrowych. Zdrowi również należą do wspólnoty i nazywają się „Bracia i Siostry Chorych”, są to osoby, które swą posługą angażują się u boku chorego i im pomagają.

Stowarzyszenie przedstawia swoim członkom różne propozycje i organizuje:

  • wspólne Eucharystie dla chorych, rekolekcje, konferencje i pielgrzymki,
  • działalność rehabilitacyjną w domu uzdrowienia chorych im. Jana Pawła II w Głogowie
  • działalność społeczno-kulturalną, oraz podejmuje wszelkie inne inicjatywy, które mogą się przyczynić do promocji osób chorych i niepełnosprawnych.
  • Asystentem duchownym i przewodnikiem Stowarzyszenia jest ks. Leszek Chudziński

    Odpowiedzialnym świeckim za wspólnotę jest Wiesław Górzyński tel. 695-634-871

    Wspólnota spotyka się w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie10.00 na Eucharystii pod przewodnictwem ks. Leszka Chudzińskiego. Po Mszy św. członkowie spotykają się w salce parafialnej.