Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, powstało we Francji, w 1908 r. W naszej parafii istnieje od 11 listopada 1992 r. Siedzibą Stowarzyszenia w Polsce jest Górka Klasztorna (Księża Misjonarze Świętej Rodziny) koło Łobżenicy.

   

Celem Stowarzyszenia jest, przez modlitwę i dobre czyny, za pośrednictwem Matki Bożej Bolesnej, uproszenie:

- dla wiernych katolików wytrwania w praktykach życia chrześcijańskiego

- dla obojętnych religijnie i dla grzeszników, łaski nawrócenia

- dla wszystkich bez wyjątku łaski dobrej i szczęśliwej śmierci


W Stowarzyszeniu istnieją trzy stopnie:

     I Stopień -  wyrażenie zgody na wpis do Księgi Stowarzyszenia i oddanie się tym samym pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci;

     II Stopień - po wcześniejszym zapisie do Księgi, zobowiązanie do odmawiania dwa razy dziennie trzech "Zdrowaś Maryjo" z wezwaniem: "Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami" - "Św. Józefie, módl się za nami".

     III Stopień - zobowiązanie do modlitwy jak w stopniu II, a ponadto codziennie rachunek sumienia i raz w miesiącu dzień skupienia programowany indywidualnie przez członka.

    

   Członkowie spotykają się na wspólnej modlitwie z okazji różnych uroczystości kościelnych. W drugą sobotę każdego miesiąca spotykają się w świątyni:

- o godz. 8.00 - śpiewają godzinki ku czci Matki Bożej Bolesnej,

- o godz. 8.30 - uczestniczą we Mszy św. odprawianej w ich intencjach, a po niej odmawiają różaniec do Matki Bożej Bolesnej.

   

   Tradycją są pielgrzymki w zorganizowanych grupach do sanktuariów maryjnych, w szczególności do Górki Klasztornej, by uczestniczyć w dniach skupienia bądź rekolekcjach.