Akcja Katolicka

Jest stowarzyszeniem katolików świeckich w Kościele, posiadającym osobowość prawną, kościelną i ogólnopolską. W Polsce AK powstała  w 193O r. Reaktywowanie  działalności  Akcji  nastąpiło  podczas  282  Konferencji  Episkopatu,  w  dniu  2  maja  1996  r. W Archidiecezji Gnieźnieńskiej została erygowana przez Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w dniu 21 kwietnia 1997 r.

Celem Akcji jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpraca katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprze: pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego
i kulturalnego oraz ukierunkowanie go na zadania apostolskie, przenikanie życia społecznego wartościami ewangelicznymi, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu  społecznym.  gospodarczym,  kulturalnym i politycznym. Sobór Watykański II zalicza Akcję Katolicka do urzędów w Kościele, obok urzędu kapłanów, diakonów i katechistów. Urząd, jakim jest AK. rożni się od pozostałych urzędów tym. że jest sprawowany społecznie, a nie przez powierzenie pojedynczym osobom. Będąc urzędem działającym z mandatu Kościoła, AK - jako uprzywilejowana forma ministerium wiernych świeckich - należy do fundamentalnej jego struktury.

Patronem Akcji jest św. Wojciech, a świętem Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Rok 2001 jest dla Akcji Katolickiej rokiem szczególnym, bowiem w listopadzie odbędzie się jej I Krajowy Kongres. Parafialne Oddziały AK przygotowują się do lego wydarzenia między innymi poprzez odprawianie „Nowenny Miesięcy". Walne Zebranie Założycielskie członków Parafialnego Oddziału AK odbyło się w dniu 13 maja 1997 r. Powołanie prezesa Oddziału dekretem Metropolity Gnieźnieńskiego nastąpiło w dniu 30 października 1997 r., a w dniu 25 listopada tego roku ukonstytuował się zarząd Oddziału I kadencji. W styczniu 2001 r. Walne Zebranie rozpoczęto 11 kadencję działalności Parafialnego Oddziału AK. Członkowie PO AK w naszej Parafii spotykają się dwukrotnie w ciągu miesiąca: w pierwszy piątek miesiąca na spotkaniu modlitewnym w trzeci czwartek miesiąca w celu pogłębiania nauki Kościoła.